PRODUCTS & SERVICES

National Banking Week 2024


Katatagang Pinansyal, Saligan ng Kasaganaan`

Ang OFBank ay katuwang ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa pagdiriwang ng National Banking Week mula ika-1 hanggang ika-7 ng Enero 2024.  

Ang temang “Katatagang Pinansyal, Saligan ng Kasaganaan” ay nagpapaalala ng kahalagahan ng pagpapanatili ng katatagan ng ating financial wellness upang maabot ang pangmatagalang kaunlaran ng ekonomiya.

#NBWeek2024 #Financial Stability #BSP